1061/1987

Given i Helsingfors den 18 december 1987

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för besiktning av elmateriel

På föredragning av handels- och industriministern ändras 7 § 2 mom. och 9 § förordningen den 9 november 1984 om avgifter för besiktning av elmateriel (759/83) som följer:

7 §

Den i 1 mom. avsedda avgiften är dock, i fråga om en och samma tillverkare, i alla avgiftsgrupper minst 200 mark per grupp, oberoende av om någon försäljning eller uthyrning har förekommit, samt högst följande:

1) 23 000 mark i avgiftsgrupperna 4-24;

2) 35 000 mark i avgiftsgrupperna 1-3, 25, 27, 28, 31-51 och 53-65; samt

3) 47 000 mark i avgiftsgrupperna 26, 29, 30 och 52.


9 §

För beräkning av årsavgiften skall den som är skyldig att låta utföra besiktningen för Elinspektionscentralen senast vid utgången av februari det år som följer på försäljningsåret för materielen uppge försäljningen i mark, uppdelad enligt i 6 § uppräknade avgiftsgrupper särskilt för sig för varje tillverkare.

Om ingen sådan anmälan som avses i 1 mom. görs trots uppmaning har Elinspektionscentralen rätt att uppbära en årsavgift, som baserar sig på det av inspektionscentralen uppskattade försäljningsvärdet. På en årsavgift, som bestäms på basis av en försenad anmälan eller en uppskattning, uppbärs en årlig dröjsmålsränta om 16 procent, räknat från den tidpunkt som avses i 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 18 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.