1007/1987

Given i Helsingfors den 11 december 1987

Lag om sjukförsäkringsavgifterna och sjukförsäkringspremierna för år 1988

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med avvikelse från vad 33 § 1 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963, sådant det lyder i lag av den 4 december 1970 (742/70), stadgar om försäkrads sjukförsäkringspremie är premien 1,70 penni per skattöre som har påförts den försäkrade vid kommunalbeskattningen för år 1988.

2 §

Med avvikelse från vad 1 § 1 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift, sådant det lyder i lag av den 11 augusti 1978 (613/78), stadgar om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift uppbärs i arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 1,20 procent av det till en arbetstagare den 1 januari 1988 eller senare under nämnda år utbetalda, förskottsuppbörd underkastade lönebeloppet. I arbetsgivares sjukförsäkringsavgift uppbärs dock hos staten och dess inrättningar, landskapet Åland och de kommunala affärsverken 2,45 procent, samt hos kommunerna och kommunalförbunden, den evangelisk-lutherska kyrkan och dess församlingar och församlingsförbund samt ortodoxa kyrkosamfundet och dess församlingar 3,95 procent av det till en arbetstagare den 1 januari 1988 eller senare under året utbetalda, förskottsuppbörd underkastade lönebeloppet.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 99/87
Socialutsk. bet. 15/87
Stora utsk. bet. 61/87

Helsingfors den 11 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.