979/1987

Given i Helsingfors den 11 december 1987

Lag om upphävande av 136 § 2 mom. byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 136 § 2 mom. byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58), sådant det lyder i lag av den 23 april 1965 (233/65).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 168/87
Lag- och ekonomiutsk. bet. 13/87
Stora utsk. bet. 106/87

Helsingfors den 11 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.