978/1987

Given i Helsingfors den 11 1987

Förordning om ändring av 1 § förordningen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

På föredragning av miljöministern

upphävs i förordningen den 17 september 1982 om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (672/82) 1 § 3 mom. och

ändras 1 § 1 mom. som följer:

1 §
Räntestödslånets allmänna villkor

Som räntestödslån kan godkännas i bostadssparavtal avsett lån vars lånetid är fem gånger spartiden, likväl minst 10 och högst 15 år. Till spartiden räknas de kalenderkvartal, under vilka deponenten har gjort en i 3 § 1 mom. 3 punkten lagen om bostadssparpremier avsedd deposition på sitt i bostadssparavtalet nämnda konto. Totalbeloppet av de räntor och amorteringar på lånet som halvårsvis förfaller till betalning skall vara lika stort under hela lånetiden, med undantag av den första och den sista raten samt av de justeringar som föranleds av ränteändringar, eller också skall låneåterbetalningen ske halvårsvis genom lika stora amorteringar. Låntagaren och penninginrättningen kan dock komma överens om att amorteringar inte förfaller till betalning under högst två låneår.Denna förordning träder i kraft den 1 januari >1988.

Den tillämpas på lån som avses i bostadssparavtal som ingåtts innan förordningen träder i kraft, endast om bostadsspardeponenten och penninginrättningen kommer överens därom och om lånet används till anskaffning av en sådan första ägarbostad för vilken köpebrevet upprättas eller vars byggande inleds efter att förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 11 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.