956/1987

Given i Helsingfors den 11 december 1987

Lag om ändring av 36 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut ändras det 5 mom. som genom en lag av den 29 december 1983 (1097/83) temporärt fogats till 36 § lagen den 31 december 1974 om skatt på inkomst och förmögenhet som följer:

36 §

En skattskyldig som år 1982 haft skattepliktig pensionsinkomst får vid kommunalbeskattningen för åren 1984-1988 göra invalidavdrag till samma belopp som han har rätt till vid kommunalbeskattningen för år 1982, om han inte med stöd av de stadganden som är i kraft åren 1984-1988 har rätt till ett större invalidavdrag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Den tillämpas på kommunalbeskattningen för skatteåret 1988.

Helsingfors den december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.