953/1987

Utfärdat i Helsingfors den 2 december 1987

Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen mellan Villmanstrands stad och Ylämaa kommun till vissa delar

Inrikesministeriet har med stöd av lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Den tidigare icke fastställda gränsen mellan Villmanstrands stad och Ylämaa kommun i Haukilampi fastställs så att den följer gränsen mellan å ena sidan skifteslaget Kälvelä samt å andra sidan skifteslaget Säämälä 1,2 och skifteslaget Villala 1-8, Lahnajärvi del 3, vilken fastställts vid den i jordregistret den 19 april 1984 införda vattenomkretsrågångsförrättningen nr 205163.

2 §

Detta beslut föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 2 december 1987

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.