951/1987

Utfärdat i Helsingfors den 2 december 1987

Inrikesministeriets beslut om överföring av en lägenhetsdel från Virdois stad till Peräseinäjoki kommun

Inrikesministeriet har med stöd av lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Kommunindelningen mellan Virdois stad och Peräseinäjoki kommun ändras så att nämnda kommuners gränser invid den i 2 § avsedda lägenheten sammanfaller med de kamerala kommungränser som har bildats med anledning av den i jordregistret den 8 januari 1936 införda förrättningen nr 32993.

2 §

Från Virdois stad överförs till Peräseinäjoki kommun följande lägenhetsdel:

Från Kihniä by, som i kameralt hänseende hör till Peräseinäjoki kommun, Niemelä 4:216.

3 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 2 december 1987

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.