944/1987

Utfärdat i Helsingfors den 26 november 1987

Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg

Skattestyrelsen har med stöd av 45 § 1 mom. lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (1043/74), sådant det lyder i lagen den 21 november 1986 (818/86), fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av åker och täckdikningstillägget för beskattningen för år 1987 som följer:

1 §

Den genomsnittliga årliga avkastningen i mark per hektar åker i landets skilda kommuner fastställs till de belopp som anges i 2-13 §§.

Tabell
14 §

Är jordbruksjorden täckdikad, höjs värdet på jordbruksjorden med 1 180 mark per hektar.

15 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988 och det tillämpas vid förmögenhetsbeskattningen för år 1987.

Helsingfors den 26 november 1987

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Överinspektör
Saara-Kaisa Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.