910/1987

Förteckning angående uttaxering per skattöre år 1988

Skattestyrelsen har med stöd av 1 § 3 mom. förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78), sådant det lyder i förordningen den 12 november 1982 (811/82), givit följande förteckning över den uttaxering per skattöre av kommunalskatt och kyrkoskatt till församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet, som fastställts för räkenskapsåret 1988.

Tabell

Helsingfors den 24 november 1987

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Överinspektör
Mirjami Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.