898/1987

Given i Helsingfors den 27 november 1987

Lag om ändring av 8 § lagen om verkställighet av bötesstraff

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 20 juni 1963 om verkställighet av bötesstraff (318/63) 8 §, sådan den lyder i lag av den 21 juli 1977 (592/77), som följer:

8 §

Angående den tid, inom vilken böter eller fordringar skall indrivas i utsökningsväg och redovisning avges, stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari >1988

Regeringens proposition 36/87
Andra lagutsk. bet. 2/87
Stora utsk. bet. 42/87

Helsingfors den 27 november 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.