891/1987

Utfärdat i Helsingfors den 25 november 1987

Finansministeriets beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur

Finansministeriet har med stöd av 45 § 8 mom. lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (1043/74) förordnat, att följande grunder skall iakttagas vid fastställandet av det gängse värdet för husdjur:

1 §

Såsom gängse värdet av husdjur anses följande medelvärden per djur:

Arbetshästar
1- 2 år gamla 2 600-3 400 mk
3- 4 år gamla 4 200-4 800 ,,
5-14 år gamla 4 600-5 400 ,,
över 14 år gamla 4 200-5 100 ,,
Varmblodiga sporthästar
1- 2 år gamla 3 300-4 300 mk
3- 4 år gamla 4 700-5 500 ,,
5-10 år gamla 5 000-5 800 ,,
över 10 år gamla 4 100-5 000 ,,
Nötdjur
Tjurar, över 2 år gamla 4 600-5 000 mk
Ungtjurar, 1-2 år gamla 2 900-3 200 ,,
Kor 3 500-3 900 ,,
Kvigor 3 100-3 500 ,,
Ungnöt 2 100-2 300 ,,
Kalvar 470- 550 ,,
Svin
Galtar, över 9 mån. gamla 1 100-1 200 mk
Suggor 1 200-1 350 mk
Gödsvin, 6-9 mån. gamla 800- 900 ,,
Svin, 3-6 mån. gamla 470- 770 ,,
Svin, 2-3 mån. gamla 350- 450 ,,
Grisar, under 2 mån. gamla 270 ,,
Får
över 6 mån. gamla 330 mk
under 6 mån. gamla 200 ,,
Renar
över 1 år gamla 700 mk
under 1 år gamla 410 ,,
Fjäderfä
Höns, över 6 mån. gamla 16 mk
Höns, under 6 mån. gamla 15 ,,
2 §

Djur som är värdefullare än medelgoda djur värderas till värden som är högre än i detta beslut nämnda.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988 och tillämpas vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 1987.

Helsingfors den 25 november 1987

Minister
Ulla Puolanne

Tf. äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.