864/1987

Utfärdat i Helsingfors den 9 november 19

Justitieministeriets beslut om ändring av 1 § justitieministeriets beslut om verkställighet av fängelsestraff i vissa fall

Justitieministeriet har ändrat 1 § i justitieministeriets beslut av den 12 december 1986 om verkställighet av fängelsestraff i vissa fall (919/86), sådan den lyder i justitieministeriets beslut av den 17 mars 1987 (326/87), som följer:

1 §

Justitieministeriets fångvårdsavdelning skall i stället för länsstyrelsen sköta om verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff,

1) då verkställigheten gäller ett straff som ådömts en kvinna och straffet första gången ådömts ovillkorligt efter den 31 december 1986,

2) då verkställighetsuppgifterna enligt förordningen om verkställighet av fängelsestraff (447/75) och enligt detta beslut i övrigt ankommer på länsstyrelsen i Tavastehus län, och straffet första gången ådömts ovillkorligt efter den 31 mars 1987 samt

3) då verkställighetsuppgifterna enligt förordningen om verkställighet av fängelsestraff och enligt detta beslut i övrigt ankommer på länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs län, och straffet första gången ådömts ovillkorligt efter den 30 november 1987.


Detta beslut träder i kraft den 1 december 1987.

Helsingfors den 9 november 19

Justitieminister
Matti Louekoski

Yngre regeringssekreterare
Leena Kuusama

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.