840/1987

Given i Helsingfors den 13 november 1987

Lag om ändring av 37 § lagen om rättegången i hyresmål

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 37 § lagen den 10 augusti 1973 om rättegången i hyresmål (650/73), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 7 januari 1977 (2/77), ett nytt 1 mom., varvid de nuvarande 1 och 2 mom. blir 2 och 3 mom., som följer:

37 §

När ett tvistemål som härflyter av hyresförhållande behandlas vid en allmän underrätt där någon bostadsdomstol inte har inrättats, skall 12-17 och 28 §§ iakttas i tillämpliga delar. Då stämning utfärdas, behöver svaranden dock inte underrättas om att han kan lämna in svaromål på förhand. Till honom behöver inte heller sändas blanketter för avgivande av svaromål.Denna lag träder i kraft den 1 december 1987.

Regeringens proposition 37/87
Lagutsk. bet. 3/87
Stora utsk. bet. 22/87

Helsingfors den 13 november 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.