816/1987

Given i Helsingfors den 6 november 1987

Lag om ändring av 9 § lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon

I enlighet med riksdagens beslut ändras 9 § 1 mom. lagen den 28 februari 1975 om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon (151/75) som följer:

9 §

Ägaren till ett flyttat fordon är skyldig att betala ersättning för de kostnader som staten eller kommunen åsamkats av flyttning, förvaring, nedskrotning och andra åtgärder som vidtagits på grund av denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser (flyttningskostnader). Till flyttningskostnaderna hänförs även förvaltningskostnader, vilkas högsta belopp fastställs av inrikesministeriet.Denna lag träder i kraft den 1 december 1987.

Denna lag tillämpas på fordon som har flyttats och upplagrats den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

Regeringens proposition 46/87
Statsutsk. bet. 1/87
Stora utsk. bet. 41/87

Helsingfors den 6 november 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.