807/1987

Given i Helsingfors den 30 oktober 1987

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern fogas till sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63) en ny 17 a § som följer:

17 a §

Arbetsplatskassans kassamöte kan med två tredjedels röstmajoritet fatta beslut om en mindre förskjutning av den i 17 § nämnda betalningsterminen för dagpenning, i enlighet med folkpensionsanstaltens anvisningar om betalningsterminen för dagpenning.


Denna förordning träder i kraft den 16 november 1987.

Helsingfors den 30 oktober 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.