805/1987

Given i Helsingfors den 23 oktober 1987

Förordning om ändring av 3 a och 4 §§ förordningen om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

fogas till 3 a § förordningen den 10 mars 1972 om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral ett nytt 2 mom. och till 4 § ett nytt 5 och 6 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 a § i förordning av den 29 december 1983 (1151/83) och 4 § delvis ändrad genom förordningar av den 29 december 1983 och den 19 december 1986 (1151/83 och 986/86), som följer:

3 a §

Avgift uppbärs dock inte av en patient som är yngre än 18 år.

4 §

Av den som är yngre än 18 år uppbärs inte heller ovan i denna paragraf nämnd ersättning till den del antalet vårddagar under ett kalenderår är större än sju.

För rehabiliteringsvård som ges en handikappad på hälsovårdscentralens rehabiliteringsanstalt eller på någon annan rehabiliteringsanstalt som anvisats av den uppbärs av patienten i ersättning för uppehälle 10 mark per dygn.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 23 oktober 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.