775/1987

Given i Helsingfors den 16 oktober 1987

Förordning angående ändring av 2 § förordningen om avgifter för meteorologiska institutets prestationer

På föredragning av trafikministern ändras i förordningen den 7 november 1980 om avgifter för meteorologiska institutets prestationer (731/80) 2 §, sådan den lyder i förordning av den 10 oktober 1986 (728/86), som följer:

2 §

För nedan nämnda prestationer uppbärs avgift enligt följande:

1) Utredningar som grundar sig direkt på statistik eller observationsdagbok, för första arkbladet 85 mk
för varje följande arkblad 53 mk
2) De för uppvärmningsändamål uträknade graddagarna, per graddagtal 20 mk
3) Prognoskarta för tidningar, per exemplar 22 mk
4) För telefonväderlekstjänsten meddelade allmänna väderleksprognoser, av till tjänstens upprätthållare influtna telefonavgifter 50 %

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 16 oktober 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.