770/1987

Given i Helsingfors den 2 september 1987

Förordning om ändring av förordningen om teologiska examina

Sedan konsistoriet vid Helsingfors universitet för Helsingfors universitets vidkommande avgivit sitt utlåtande och på föredragning av undervisningsministern

ändras 7 § 1 mom. i förordningen den 29 juni 1978 om teologiska examina (527/78) som följer:

7 §

Ett utbildningsprogram består av allmänna studier, ämnesstudier och fördjupade studier, vilka tidsläggs så att de står i erforderlig växelverkan med varandra. De allmänna studierna omfattar minst 15 studieveckor.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 2 september 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.