766/1987

Given i Helsingfors den 2 oktober 1987

Förordning om ändring av förordningen om humanistiska examina

Sedan konsistoriet vid Helsingfors universitet för Helsingfors universitets vidkommande avgivit sitt utlåtande och på föredragning av undervisningsministern

ändras 7 § 1 mom. och 10 § 1 mom. i förordningen den 22 december 1978 om humanistiska examina (1080/78) som följer:

7 §

Ett utbildningsprogram består av allmänna studier, ämnesstudier och fördjupade studier, vilka tidsläggs så att de står i erforderlig växelverkan med varandra. De allmänna studierna omfattar minst 15 studieveckor.


10 §

Målet för de allmänna studierna är:

1) att göra studeranden förtrogen med grunderna för vetenskaplig forskning;

2) att ge studeranden vetenskapliga baskunskaper om kulturens allmänna utveckling och det finländska kulturarvet samt den humanistiska forskningens karaktär och mål;

3) att göra studerande förtrogen med grunderna för kommunikation och utveckla hans språkkunskap; samt

4) att göra studeranden förtrogen med högskoleväsendet och ge honom färdighet att planera sina studier.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 2 oktober 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.