736/1987

Given i Helsingfors den 11 september 1987

Förordning angående förlängning av giltighetstiden för lagen om prisövervakning

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 27 § 4 mom. lagen den 15 februari 1974 om prisövervakning (156/74):

1 §

Giltighetstiden för lagen den 15 februari 1974 om prisövervakning (156/74) förlänges från den 1 april 1988 till den 31 december 1988.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 16 september 1987.

Helsingfors den 11 september 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.