708/1987

Utfärdat i Helsingfors den 6 augusti 1987

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om användningen av investeringsreserveringar

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet ändrat 2 och 2 b §§ i statsrådets beslut den 13 juni 1985 om användningen av investeringsreserveringar (465/85), av dessa stadganden 2 § 2 mom. och 2 b § sådana de lyder i statsrådets beslut den 23 oktober 1986 (752/86), som följer:

2 §

Investeringsreserveringar, som gjorts för räkenskapsperioder som utgått före år 1985, får användas i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda stad från och med den 1 april 1986 och annorstädes i landet från och med den 1 oktober 1985. Användningsperioden för investeringsreserveringar upphör den 31 december 1988.

2 b §

Investeringsavdraget uppgår till 6 procent till den del investeringsreservering används för ändamål som stadgats i 9 § 1 punkten lagen om investeringsreserveringar annorstädes i landet än i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda stad under räkenskapsperiod som utgår den 1 november 1986 eller därefter dock senast den 31 december 1988.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1987.

Helsingfors den 6 augusti 1987

Finansminister
Erkki Liikanen

Lagstiftningsdirektör, såsom biträdande avdelningchef
Olof Olsson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.