674/1987

Given i Nådendal den 10 juli 1987

Förordning om ändring av 41 § förordningen om teaterhögskolan

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde ändras 41 § 1 mom. förordningen den 10 juli 1979 om teaterhögskolan (631/79) som följer:

41 §

Rektor, biträdande rektor, professor och förvaltningsdirektör utnämns av republikens president, föreståndare för utbildningscentralen och biträdande professor av statsrådet.Denna förordning träder i kraft den 1 september 1987.

Nådendal den 10 juli 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.