673/1987

Given i Nådendal den 10 juli 1987

Förordning om ändring av förordningen om högskoleexamina och -studier på teaterområdet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 30 december 1980 om högskoleexamina och -studier på teaterområdet (1080/80) 19 § 3 mom., 23 § 3 mom. och 46 § 1 mom. 3 punkten, av dessa lagrum 46 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i förordning av den 26 juli 1985 (692/85) som följer:

19 §

Vid Tammerfors universitets humanistiska fakultet kan fullgöras utbildningsprogrammet för skådespelararbete.

23 §

I utbildningsprogrammet kan ingå praktik omfattande minst 10 studieveckor.

46 §

Denna förordning träder i kraft:


3) beträffande teaterkonstlicentiat- och teaterkonstdoktorsexamen den 1 augusti 1988 och beträffande specialstudierna i skådespelararbete den 1 augusti 1985; samtDenna förordning träder i kraft den 1 augusti 1987.

Nådendal den 10 juli 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.