659/1987

Given i Nådendal den 10 juli 1987

Lag om ändring av 9 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier

I enlighet med riksdagens beslut ändras 9 § lagen den 28 juli 1939 om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier, sådant detta lagrum lyder i lag av den 31 maj 1974 (400/74), som följer:

9 §

Denna lag tillämpas inte på annat i hyreslagen (653/87) nämnt avtal än sådant genom vilket ett jordområde upplåts att nyttjas tillsammans med lägenheten.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1987.

Regeringens proposition 127/84
Lagutsk. bet. 2/86
Stora utsk. bet. 35/86
Lagutsk. bet. 2/87

Nådendal den 10 juli 1987

Republikens presidentti
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.