639/1987

Given i Nådendal den 10 juli 1987

Lag om ändring av 15 kap. 4 § vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 15 kap. 4 § 1 mom. vattenlagen av den 19 maj 1961, sådant det lyder i lag av den 30 april 1987 (467/87), som följer:

15 kap.

Vattendomstolar

4 §

Vattenrättsdomare, vattenrättsingenjörer och vattenrättslimnologer utnämns till tjänsterna i den ordning som i Regeringsformen för Finland stadgas i fråga om lagman i tingsrätt. Tjänsterna skall dock sökas hos vattenöverdomstolen, som även uppgör tjänsteförslag. Detsamma gäller utnämning av en motsvarande i 2 § 1 mom. nämnd medlem i en vattendomstol som utnämns för viss tid.Om ikraftträdandet av denna lag stadgas genom en särskild lag.

Regeringens proposition 29/86
Lagutsk. bet. 12/86
Stora utsk. bet. 250/86
Lagutsk. bet. 1/87

Nådendal den 10 juli 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.