638/1987

Given i Nådendal den 10 juli 1987

Lag om ändring av lagen om skifte

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 294 a § lagen om skifte av den 14 december 1951, sådant detta lagrum lyder i lag av den 2 maj 1972 (321/72), samt

ändras 294 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag av den 2 maj 1972, som följer:

294 §

Jordrättsdomare och jordrättsingenjörer utnämns till tjänsterna i den ordning som i Regeringsformen för Finland stadgas i fråga om lagman i tingsrätt. Detsamma gäller utnämning av extraordinarie jordrättsdomare och extraordinarie jordrättsingenjörer.Om ikraftträdandet av denna lag stadgas genom en särskild lag.

Regeringens proposition 29/86
Lagutsk. bet. 12/86
Stora utsk. bet. 250/86
Lagutsk. bet. 1/87

Nådendal den 10 juli 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.