597/1987

Utfärdat i Helsingfors den 11 juni 1987

Skattestyrelsen beslut om skyldighet att verkställa förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av 5 § 1 momentet 8 punkten lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådan den lyder i lagen den 31 december 1985 (1083/85), förordnat:

1 §

Förskottsinnehållning skall verkställas enligt förskottsinnehållningsgrunder som skattestyrelsen särskilt bestämmer:

1) på utkomstskydd som utbetalas med stöd av förordningen om försök med stöd för arbetslösa som ämnar bli företagare (702/84);

2) på dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), som utbetalas med stöd av förordningen om stöd för placering av arbetshandikappade personer i arbete (999/86);

3) på sysselsättningsunderstöd som med stöd av förordningen om skogsvårdsarbeten i anslutning till lindrandet av arbetslösheten (538/85) betalas till arbetslös skogsägare eller arbetslös medlem av hans familj;

4) på annat än i 5 § 6 punkten lagen om förskottsuppbörd (980/84) avsett skattepliktigt stöd för vård av barn i hemmet som kommunen utbetalat;

5) på kapital, vilket utfallit med stöd av liv- eller kapitalförsäkring som avses i 22 § 21 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet och

6) på dagpenning och ersättning för förlorad inkomst som betalas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1987 och genom det upphävs beslutet den 28 februari 1985 (283/85). Beslutet tillämpas på prestationer som utbetalas den dag då beslutet träder i kraft eller senare.

Helsingfors den 11 juni 1987

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Överinspektör
Mirjami Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.