589/1987

Given i Nådendal den 26 juni 1987

Lag om ändring av 5 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift 5 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 10 januari 1986 (12/86), som följer:

5 §

Arbetsgivaren skall inbetala arbetsgivares socialskyddsavgift till länsskatteverket i samband med inbetalningen av förskottsinnehållning senast den 10 dagen i den kalendermånad som följer efter löneutbetalningsmånaden. I samband med inbetalningen av förskottsinnehållning på sjöarbetsinkomst som avses i lagen den 14 juni 1985 om avdrag för sjöarbetsinkomst vid beskattningen (455/85) skall arbetsgivares socialskyddsavgift inbetalas senast den 10 dagen i den andra månaden efter löneutbetalningsmånaden. Kommunerna, församlingarna och folkpensionsanstalten skall likväl inbetala socialskyddsavgifterna så att de avdras från den utdelning vilken enligt lagen om skatteuppbörd skall redovisas till dessa skattetagare under den månad som följer efter löneutbetalningsmånaden. Anmälan om det belopp som skall avdras skall senast ovan nämnda dag göras till länsskatteverket.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1987.

Regeringens proposition 18/87
Statsutsk. bet. 6/87
Stora utsk. bet. 13/87

Nådendal den 26 juni 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.