587/1987

Given i Nådendal den 26 juni 1987

Förordning om ändring av 2 och 3 §§ förordningen om skatteuppbörd

På föredragning av finansministern ändras 2 och 3 §§ förordningen den 1 december 1978 om skatteuppbörd (903/78) som följer:

1 kap.

Skatteuppbörd


2 §

Angående inbetalning av skatter till en utsökningsmyndighet gäller vad därom stadgas särskilt.

3 §

Skattemedel som en penninginrättning mottagit skall för varje dag inbetalas på länsskatteverkets för ändamålet avsedda postgirokonto senast den vardag närmast efter betalningsdagen då penninginrättningen är öppen för allmänheten. Har skattemedel inte inom denna tid inbetalats på länsskatteverkets postgirokonto i den ordning som stadgas i 18 § lagen om postbanken (511/69), skall penninginrättningen för dröjsmålstiden betala av finansministeriet bestämd ränta.

Finansministeriet bestämmer de skatter och avgifter för vilka till penninginrättningarna erläggs uppbördsprovision och fastställer uppbördsprovisionens storlek.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1987.

Nådendal den 26 juni 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.