579/1987

Given i Nådendal den 26 juni 1987

Lag om ändring av 10 § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras avsnittet Pass i 10 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, sådant det lyder i lag av den 9 december 1983 (916/83), som följer:

10 §

Följande expeditioner eller tillståndsbevis som tecknats på handling som företetts myndighet skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:


Pass som i Finland utfärdas för finsk medborgare för resa i utlandet

1) för högst ett år 100 mark

2) för högst fem år 200 mark

3) för högst tio år 300 mark samt

4) för sällskapspass 30 mark per person.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1987. Den tillämpas på pass som utfärdas nämnda dag eller därefter.

Regeringens proposition 4/87
Statsutsk. bet. 3/87
Stora utsk. bet. 4/87

Nådendal den 26 juni 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.