572/1987

Given i Nådendal den 26 juni 1987

Lag om ändring av 3 § lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområden

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 1 mom. 3 punkten lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområden, sådant detta lagrum lyder i lag av den 15 juli 1970 (521/70), som följer:

3 §

Av de ärenden som ankommer på statsrådet handlägger:


3) justitieministeriet ärenden som angår rättsvården, lagstiftningen i frågor som inte hänför sig till ett annat ministeriums verksamhetsområde, fångvården, statliga och kommunala val samt folkomröstningar;Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

Regeringens proposition 251/84
Grunglagutsk. bet. 9/86
Stora utsk. bet. 56/86
Perustusutsk. bet. 1/87

Nådendal den 26 juni 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.