504/1987

Given i Helsingfors den 8 maj 1987

Förordning angående ändring av 3 § förordningen angående studentexamen

På föredragning av undervisningsministern ändras i förordningen den 26 september 1947 angående studentexamen 3 § 3 mom. e) punkten sådan den lyder i förordning av den 6 mars 1981 (186/81), som följer:

3 §

e) realprovet, varvid tillräckliga insikter och färdigheter skall ådagaläggas i högst tio uppgifter, vilka hänför sig till huvuddelarna av skolkurserna och ges från följande ämnesgrupper:

1) religion eller livsåskådningskunskap,

2) psykologi och filosofi,

3) historia och samhällslära,

4) fysik,

5) kemi,

6) biologi, samt

7) geografi.Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1987.

Helsingfors den maj 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.