485/1987

Given i Helsingfors den 8 maj 1987

Lag om ändring av 1 § lagen om vissa samäganderättsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 3 mom. lagen den 25 april 1958 om vissa samäganderättsförhållanden (180/58) som följer:

1 §

Angående de rättsliga förhållandena mellan makar samt delägare i oskiftat dödsbo och i bolag ävensom angående samfällda gruvor, rederibolag och placeringsfonder gäller vad som särskilt stadgas därom. Utan hinder av denna lag skall också iakttas vad som angående det rättsliga förhållandet mellan delägare i annat än genom lag reglerat bolag bör anses vara överenskommet mellan delägarna samt vad som i annan lagstiftning särskilt stadgas om samfälld egendom.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1987.

Regeringens proposition 238/86
Lagutsk. bet. 5/86
Stora utsk. bet. 271/86

Helsingfors den 8 maj 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.