482/1987

Given i Helsingfors den 30 april 1987

Lag om ändring av 1 § bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 1 § bokföringslagen av den 10 augusti 1973 (655/73), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 24 juni 1982 (473/82), ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

Vad som stadgas i 3 mom. gäller också fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder (480/87) till den del det är fråga om en placeringsfond som bolaget förvaltar.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1987.

Regeringens proposition 238/85
Lagutsk. bet. 5/86
Stora utsk. bet. 271/86

Helsingfors den 30 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.