475/1987

Given i Helsingfors den 30 april 1987

Lag om ändring av 10 § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 10 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, sådant detta lagrum lyder i lag av den 9 december 1983 (916/83), efter avsnittet Centralskattenämndens beslut ett nytt avsnitt Datasekretessnämndens beslut som följer:

10 §

Följande expeditioner eller tillståndsbevis som tecknats på handling som företetts myndighet skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:


Datasekretessnämndens beslut genom vilket nämnden har beviljat tillstånd med stöd av 22 eller 37 § personregisterlagen (471/87), enligt nämndens prövning, minst 150 och högst 3 000 mark.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 49/86
Lagutsk. bet. 10/86
Stora utsk. bet. 254/86

Helsingfors den 30 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.