463/1987

Given i Helsingfors den 30 april 1987

Lag om upphävande av 10 § 2 och 3 mom. lagen om explosionsfarliga ämnen

I enligt med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 10 § 2 och 3 mom. lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen, sådana de lyder i lag av den 21 januari 1983 (89/83).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 14/85
Lagutsk. bet. 9/86
Stora utsk. bet. 230/86

Helsingfors den 30 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.