457/1987

Given i Helsingfors den 30 april 1987

Lag om ändring av 14 § riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar, ändras 14 § riksdagsordningen som följer:

14 §

En riksdagsman får inte utan riksdagens samtycke anhållas, häktas eller meddelas reseförbud förrän handläggningen av åtal har inletts, om han inte ertappas på bar gärning för ett brott för vilket det lindrigaste straffet är minst sex månaders fängelse.

Talmannen skall genast underrättas om att en riksdagsman anhållits eller häktats.


Denna lag träder i kraft den 30 april 1987.

Regeringens proposition 14/85
Lagutsk. bet. 9/86
Stora utsk. bet. 230/86

Helsingfors den 30 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.