430/1987

Utfärdat i Helsingfors den 28 april 1987

Finansministeriets beslut om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen

Finansministeriet har med stöd av lagen den 21 mars 1973 om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen (243/73) beslutat:

1 §

Sedan det råd som avses i artikel 32 i konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen fattat beslut nr 1/1987 angående tillämpningen av bestämmelserna i bilaga B till konventionen bestäms att sagda råds beslut, som är såsom bilaga till detta beslut, träder i kraft den 1 maj 1987 såsom därom överenskommits.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1987. Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut den 2 juli 1985 om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen (552/85).

Helsingfors den 28 april 1987

Minister
Pekka Vennamo

Yngre regeringssekreterare
Sirkka-Liisa Heino

(Översättning)

EFTA/DC 1/87

RÅDSBESLUT Nr 1/1987

Fattat vid 4. mötet den 12 mars 1987

Ändring av artikel 8 i bilaga B samt bilaga 8 till bilaga B till konventionen

Rådet,

som beaktat moment 5 i artikel 4 i konventionen,

har beslutat:

1. Artikel 8 i bilaga B till konventionen ändras på följande sätt:

a) Talet "4000" i punkt 1 b) ersätts med talet "4400".

b) Talet "280" i punkt 2 a) ersätts med talet "310".

c) Talet "800" i punkt 2 b) ersätts med talet "880".

2. Belopp angivna i bilaga 8 till bilaga B till konventionen för valutorna förtecknade däri skall ändras till följande:

Österrikiska schilling 14,7146
Finska mark 5,05739
Isländska kronor 41,6854
Norska kronor 7,61498
Svenska kronor 7,12492
Schweiziska francs 1,6956

3. De i detta beslut fastställda ändringarna träder i kraft den 1 maj 1987.

4. Generalsekreteraren deponerar texten till detta beslut hos Sveriges regering.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.