386/1987

Given i Helsingfors den 10 april 1987

Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen

På föredragning av utrikesministern ändras i förordningen den 31 december 1986 om utrikesförvaltningen (1069/86) 58 § 1 mom. 12 punkten sådan den lyder i förordning av den 13 februari 1987 (118/87) som följer:

58 §

12) för tjänsten som utrikesråd eller legationsråd som förordnats till chef för arkiv- och kanslibyrån samt för tjänsterna som legationsråd, överinspektör i arkivuppgifter och arkivarie vid sagda byrå filosofie, politices eller sociologie kandidatexamen eller kandidatexamen i samhällsvetenskaper med högsta vitsord i historia samt vid riksarkivet avlagd arkivexamen, god förtrogenhet med det offentliga arkivväsendet samt tillfredsställande förmåga att i tal och skrift använda ett av de främmande språk som nämns i 63 § 2 punkten och tillräcklig förmåga att förstå text på två andra,Denna förordning träder i kraft den 15 april 1987.

Helsingfors den 10 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.