385/1987

Utfärdat i Helsingfors den 2 april 1987

Statsrådets beslut om överföring av två lägenheter från Alahärmä kommun till Ylihärmä kommun

Statsrådet har vid föredragning av inrikesministeriet med stöd av lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Alahärmä kommun överförs till Ylihärmä kommun följande lägenheter och områden:

Från Hakola by i sin helhet lägenheterna Järvi 1:89 och Kelloluoma 1:211 samt inom lägenheternas område belägna allmänna och samfällda områden.

2 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 2 april 1987

Inrikesminister
Kaisa Raatikainen

Äldre regeringssekreterare
Raija Isotalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.