352/1987

Given i Helsingfors den 27 mars 1987

Lag om ändring av 10 § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut fogas till avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition i 10 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, sådant det lyder i lag av den 9 december 1983 (916/83), en ny 2 a-punkt som följer:

10 §

Följande expeditioner eller tillståndsbevis som tecknats på handling som företetts myndighet skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:


Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition varigenom beviljas tillstånd eller rätt:


2 a) att i bolagsordningen för ett bolag ta in en bestämmelse om att utlänningar och utländska sammanslutningar samt i 2 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier (219/39) nämnda finska sammanslutningar får äga mer än en femtedel men högst två femtedelar av bolagets aktier, 1 000 mark;Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

Regeringens proposition 73/86
Andra lagutsk. bet.13/86
Stora utsk. bet. 277/86

Helsingfors den 27 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.