347/1987

Utfärdat i Helsingfors den 27 mars 1987

Miljöministeriets beslut om när kommunala planer för bekämpning av fartygsoljeskador skall underställas vatten- och miljöstyrelsen

Miljöministeriet har med stöd av 12 § 3 mom. lagen den 16 mars 1979 om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg, sådant detta lagrum lyder i lag av den 20 februari 1987 (204/87), beslutat:

1 §

Kommunens plan för bekämpning av fartygsoljeskador skall underställas vatten- och miljö- styrelsen för fastställelse om anskaffningskostnaderna för den bekämpningsutrustning som ingår i planen något år överstiger 1 miljon mark, eller om en enskild anskaffning som sker under flera år överstiger denna gräns.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1987.

Helsingfors den 27 mars 1987

Miljöminister
Matti Ahde

Överinspektör
Olli Pahkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.