338/1987

Utfärdat i Helsingfors den 19 mars 1987

Skattestyrelsens beslut angående ändring av beslutet den 19 februari 1987 om uppskattandet av kostnader för arbetets utförande vid förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har ändrat 12 § 7 och 8 mom. sitt beslut den 19 februari 1987 om uppskattandet av kostnader för arbetets utförande vid förskottsinnehållning (223/87) som följer:

12 §

Då arbetsresa på arbetsgivares order företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 11 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 88 mark.

Med avvikelse från vad i 1 mom. är bestämt, är maximibeloppet för dagtraktamente för arbetsresa till Kostamusbyggen 172 mark.


Detta beslut tillämpas från och med den 1 mars 1987.

Helsingfors den 19 mars 1987

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Beskattningssekreterare
Matti Nykänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.