326/1987

Utfärdat i Helsingfors den 17 mars 1987

Justitieministeriets beslut om ändring av 1 och 2 §§ justitieministeriets beslut om verkställighet av fängelsestraff i vissa fall

Justitieministeriet har ändrat 1 § och den inledande meningen samt 1 och 4 punkten i 2 § i justitieministeriets beslut av den 12 december 1986 om verkställighet av fängelsestraff i vissa fall (919/86) som följer:

1 §

Justitieministeriets fångvårdsavdelning skall i stället för länsstyrelsen sköta om verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff,

1) då verkställigheten gäller ett straff som ådömts en kvinna och straffet första gången ådömts ovillkorligt efter den 31 december 1986 samt

2) då verkställighetsuppgifterna enligt förordningen om verkställighet av fängelsestraff (447/75) och enligt detta beslut i övrigt ankommer på länsstyrelsen i Tavastehus län, och straffet första gången ådömts ovillkorligt efter den 31 mars 1987.

2 §

På verkställighet som avses i 1 § tillämpas förordningen om verkställighet av fängelsestraff med följande undantag:

1) den verkställighetshandling som avses i 1 § 1 mom., 2 § 3 och 4 mom., 3 § 2 och 3 mom. och 4 § 3 mom. i förordningen samt den temporära verkställighetshandling som avses i 2 § 2 mom. i den skall sändas till fångvårdsavdelningen och inte till länsstyrelsen,


4) anmälan som avses i 7 § 2 mom., 8 § 3 mom. och 14 § 3 mom. i förordningen skall tillställas fångvårdsavdelningen,Detta beslut träder i kraft den 1 april 1987.

Helsingfors den 17 mars 1987

Justitieminister
Christoffer Taxell

Tf. Äldre regeringssekreterare
Leena Kuusama

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.