314/1987

Utfärdat i Helsingfors den 12 mars 1987

Statsrådets beslut om fastställande av i lagen om semesterpenning för småföretagare avsedda beloppet av maximiårsinkomsten och storleken av semesterpenning

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 3 § 1 mom. 3 punkt och 5 § lagen den 27 maj 1977 om semesterpenning för småföretagare (408/77) beslutat:

1 §

Det i lagen om semesterpenning för småföretagare (408/77) 3 § 1 mom. 3 punkt avsedda beloppet av småföretagares vid statsbeskattningen beskattningsbara maximiårsinkomst utgör 40 200 mark.

2 §

Semesterpenningens storlek är 1 000 mark.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1987. Det tillämpas på semesterpenning som erlägges under den semesterperiod som börjar den 1 april 1987 och slutar den 31 mars 1988.

Helsingfors den 12 mars 1987

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Biträdande Avdelningschef
Ilkka Suojasalmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.