304/1987

Given i Helsingfors den 13 mars 1987

Förordning om ändring av 17 a § förordningen om pension för företagare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras 17 a § 1 mom. förordningen den 7 november 1969 om pension för företagare, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 15 november 1985 (874/85), som följer:

17 a §

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 15 november varje år beloppet av det i 10 § 2 mom. lagen om pension för företagare avsedda förskottet på statsandelen för följande kalenderår. Senast den 15 juni varje år fastställer ministeriet det slutliga beloppet av statsandelen för föregående kalenderår och justerar samtidigt förskottsraternas belopp för årets senare del. Därtill justerar ministeriet senast den 15 november varje år beloppet av den förskottsrat som skall erläggas för december.Denna förordning träder i kraft den 1 april 1987.

Helsingfors den 13 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.