297/1987

Given i Helsingfors den 13 mars 1987

Förordning om ändring av 1 § förordningen om sprit och alkoholpreparat

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 27 december 1968 om sprit och alkoholpreparat (738/68) 1 §, som följer:

1 §

Med sprit avses etylalkohol eller sådan vattenlösning av etylalkohol som innehåller mer än 2,8 volymprocent dylik alkohol och som inte är avsedd att förtäras såsom alkoholdryck.

Med alkoholpreparat avses produkt, som innehåller mer än 2,8 volymprocent etylalkohol, men som inte är alkoholdryck eller sprit och som inte är denaturerad.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1987.

Helsingfors den 13 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.