293/1987

Given i Helsingfors den 13 mars 1987

Förordning om ändring av 7 § förordningen om fri rättegång

På föredragning av justitieministern ändras 7 § förordningen den 4 maj 1973 om fri rättegång (376/73) som följer:

7 §

I en expedition som utfärdas utan avgift med stöd av stadgandena i lagen om fri rättegång skall under ordet "Avgiftsfritt" inom parentes i en sådan expedition, för vilken lösen eller förrättningsarvode eljest hade bort betalas, antecknas beloppet av lösen eller förrättningsarvodet samt i fall som avses i 27 § 1 mom. lagen om fri rättegång även beloppet av den stämpelskatt eller avgift från vilken vederbörande befriats.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1987.

Helsingfors den 13 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.