255/1987

Given i Helsingfors den 6 mars 1987

Lag om bindande av vissa patientskadeersättningar vid lönenivån

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Fortlöpande ersättningar som med stöd av patientskadelagen (585/86) utges till följd av personskada skall indexjusteras med iakttagande av vad som stadgas i 9 § lagen om pension för arbetstagare.

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar närmare anvisningar om justeringen.

2 §

Om en fortlöpande ersättning byts ut mot ett motsvarande kapital, skall förhöjning enligt denna lag beaktas när kapitalvärdet bestäms.

3 §

Det försäkringsbolag som ansvarar för basersättningen eller patientförsäkringsföreningen skall utge förhöjning enligt denna lag.

Ett belopp som behövs för finansiering av de utgifter som årligen åsamkas försäkringsbolagen och patientförsäkringsföreningen av förhöjningarna skall i enlighet med de grunder som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet beaktas när den i patientskadelagen nämnda försäkringspremien bestäms. Den del av försäkringspremierna som behövs för finansieringen av förhöjningarna skall fördelas mellan försäkringsbolagen och patientförsäkringsföreningen enligt de grunder som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1987.

Regeringens proposition 248/86
Ekonomiutsk. bet. 12/86
Stora utsk. bet. 244/86

Helsingfors den 6 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.