254/1987

Given i Helsingfors den 6 mars 1987

Lag om avgivande av berättelse om rusmedelslägets utveckling till riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Statsrådet skall årligen till riksdagen avge en berättelse om rusmedelslägets utveckling och om de åtgärder som har vidtagits eller planerats bli vidtagna för att förebygga och minska de skador som användningen av rusmedel medför. I berättelsen skall alkoholbolagets berättelse om alkoholförhållandenas utveckling tas in.

2 §

Berättelsen om rusmedelslägets utveckling skall innehålla uppgifter om sådana i 1 § nämnda åtgärder som har vidtagits inom social- och hälsovården, nykterhetsarbetet, alkoholövervakningen och undervisningsväsendet, i polisens och tullens verksamhet samt av alkoholbolaget.

3 §

Social- och hälsovårdsministeriet skall sammanställa och föredra berättelsen om rusmedelslägets utveckling.

Beredningen av berättelsen sköts av social- och hälsovårdsministeriet, undervisningsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet.

Undervisningsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet skall sända social- och hälsovårdsministeriet sina förslag beträffande berättelsen.

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1987.

Genom denna lag upphävs lagen den 26 juli 1968 om avlåtande av alkoholbolagets berättelse till riksdagen (460/68).

Regeringens proposition 104/86
Ekonomiutsk. bet. 10/86
Stora utsk. bet. 233/86

Helsingfors den 6 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.